arnoldbakker.com

Professor dr. Arnold B. Bakker; Professor of Work and Organizational Psychology, Erasmus University Rotterdam and Past President of EAWOP.

Minor Psychological Capital and Emotion Management

[ In Dutch ] In deze minor ligt het accent op het managen van medewerkers (blok 1: Psychological Capital), en het managen van emoties in de interacties met klanten, collega’s, de leidinggevende, en ondergeschikten (blok 2: Emotion Management). Voorbeelden van onderwerpen die in deze minor op toegankelijke wijze worden behandeld zijn: welke persoonlijke kenmerken en organisatiekenmerken vergroten de kans op bevlogenheid bij werknemers? Hoe kun je het beste emoties managen? Wat is emotionele intelligentie? De minor is interessant voor alle studenten met belangstelling voor de psychologie van het werken in organisaties en biedt een unieke aanvulling op het kennisrepertoire van economen en bedrijfskundigen.

Leerdoelen
Studenten dienen inzicht te verwerven in de basale principes van het functioneren van mensen in organisaties;
Studenten nemen kennis van verschillende organisatiepsychologische onderwerpen, zoals de rol van positieve emoties in organisaties, bevlogenheid op het werk, positief organisatiegedrag, emotionele arbeid, emotiemanagement, emotionele intelligentie, en de impact van deze fenomenen op prestaties.
Studenten verwerven inzicht in het managen van zowel de eigen emoties als die van anderen in de context van organisaties. Studenten verwerven inzicht in psychologische processen binnen organisaties die buiten het eigen expertisegebied liggen maar wel een significant aandeel hebben in het succes dat behaald wordt.

Specifieke kenmerken
Deze minor staat open voor studenten van alle opleidingen. Kennis van het Engels is van belang, vanwege de Engelstalige literatuur. De voertaal in de groepen en in de colleges is Nederlands.

Organisatie
Maximum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: 200
Minimum aantal studenten dat deel kan nemen aan de minor: niet van toepassing

Overzicht module
Deze minor bestaat uit twee thema's die samen 1 module vormen:
Thema 1: Psychological Capital
Thema 2: Emotion Management

ECTS
15

Inhoud
Nadat is bestudeerd wat de oorzaken en gevolgen zijn van bevlogenheid op het werk (op individueel en organisatieniveau), wordt ingezoomd op een specifieke vaardigheid in moderne organisaties: emotiemanagement.