top of page

Plezier als preventiemiddel

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het bekende spreekwoord. Wat kunnen werkgevers doen om in tijden van stress en oplopende werkdruk hun personeel vitaal te houden? Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie Arnold Bakker over het belang van preventie op de werkvloerNLWerkt_Feb2022
.pdf
Download PDF • 2.47MB

504 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Embark on your casino journey today with Khelraja, the epitome of the Best Casino Games in India. Whether you're a seasoned pro or a curious newcomer, Khelraja welcomes you to a world where the excitement never stops, and fortune favors the bold. Download the app, claim your bonuses, and let the games begin!

Like
bottom of page